Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A gurujógáról
 

Amikor a Guru Jógát gyakoroljuk, mindent a Láma (Guru) kifejeződéseként és tudatának játékaként kell látnunk. Erőt kell venni magunkon, hogy minden formát a „Láma (Guru) testeként”, minden hangot a „Láma (Guru) beszédeként”, és tudatunkban mindent a „Láma (Guru) tudataként” lássunk. Ez nem azt jelenti, hogy a külső világnak addig kell változnia, amíg úgy nem néz ki, mint a Láma fizikai megjelenése. Sokkal inkább azt jelenti, hogy a jelenség és az üresség elválaszthatatlanok. Minden, ami megjelenik üres, és az üresség kifejezi önmagát valamilyen jelenségként.

 

A kifejeződés és az üresség egyesülését a Láma (Guru) testének nevezik. Ennek megértése azt jelenti, hogy mindent a Láma testeként látunk. A Láma beszéde azt jelenti, hogy a beszéd lényege üresség, tehát a hang és az üresség elválaszthatatlanok. A Láma tudata az öröm és az üresség elválaszthatatlan egysége, minden, ami a tudatban történik elválaszthatatlan az igazság-állapottól. Ez a jelentése tehát a „Dordzse testnek”, a „Dordzse beszédnek” és a „Dordzse tudatnak”.

 

Amikor a Lámán meditálunk, szükségünk van bizalomra, hogy az odaadásunk fejlődjön, így befogadhatjuk az áldást és felismerhetjük tudatunk természetét. Az odaadás olyan, mint a víz, amely nélkül a mag nem tud kihajtani.

 

Háromféle bizalmat különböztetünk meg. Az első az alapbizalom, amikor erős késztetést érzünk arra, hogy tanulmányozzuk és gyakoroljuk a Dharmát, de nem vagyunk kénytelenek így tenni. A második hasonló, de mélyebb. Itt a gyakorlás és az igyekezet szüksége megerősödik, mivel megértjük, hogy mennyire fontos ez valójában. A harmadik a három Drágakőbe és a karma törvényébe vetett bizalommal van kapcsolatban. Mély bizalmunk van abban, hogy mindennek, amit teszünk, következményei lesznek. Amikor rendelkezünk ezzel a háromféle bizalommal, megjelenik a mély odaadás. Bizonyos körülmények között nem könnyű ezt a teljesen tiszta odaadást kifejleszteni egy fizikai testtel rendelkező személy iránt. Ebben az esetben kifejleszthetjük odaadásunkat egy Jidám (Istenség) felé, ami ugyanolyan jó.

 

A Guru Jóga gyakorlatban a Láma (Guru) vagy Jidam, megjelenik előttünk a térben. A vizualizációra koncentrálunk és erősen kívánjuk áldását. Ekkor különösen jó, ha az odaadás nagyon erős, a lehető legerősebb, kétségek nélküli és teljes mértékben túllépi a mindennapi gondolkodást. Azt mondják, hogy az odaadásnak olyan erősnek kell lennie, hogy ne is kelljen elgondolkodnunk, amikor a Guru azt mondja, hogy a víz az tűz, vagy a tűz az víz. Nem szabad, hogy a fejünk mindennapi gondolatokkal legyen teli, inkább a Láma (Guru) abszolút tulajdonságaira kell koncentrálnunk, és bíznunk kell azokban. Ezután a Láma (Guru), vagy Jidam áldása először a homlokából jön, az OM szótag rezgésével és fehér fénnyel a test áldásaként. Ezt követi a beszéd áldása a torkából az AH szótag rezgésével és vörös fénnyel. Végül, a tudat áldása a szívközpontjából átáramlik a miénkbe a HUNG szótag rezgésével és kék fénnyel. Először mindegyik fény külön-külön áramlik belénk, majd mind a három együtt.

 

Ezen a meditáción keresztül a testünk, beszédünk és tudatunk megtisztul, és megkapjuk a Láma (Guru) vagy Jidam test, beszéd és tudat áldását. Ugyanekkor megkapjuk a négy beavatást, amelyek később, a négy Buddha-állapotként, így a megvilágosodásként jelennek meg. Amikor így meditálunk és az Om Mani Padme Hum mantrát ismételjük, akkor testünk, beszédünk és tudatunk elválaszthatatlanná válik a Guru testétől, beszédétől és tudatától. Végül ebben az állapotban pihenünk.

 

Ha az igazi Guru Jóga gyakorlatot csináljuk, akkor lehetségessé válik, hogy befogadjuk az áldást és tovább fejlődjünk. A Láma (Guru) Jidam áldása nélkül valójában semmi nem történik. E nélkül semmi nem történik, a tapasztalat egyszerűen nem válik érzékelhetővé. Sokan gondolják, hogy a Guru Jóga csak előkészület. Emiatt nincsenek tisztában valódi értékével. De ha fel akarod ismerni tudatodat, akkor csinálnod kell a Guru Jógát. Ez egyszerűen része a megvilágosodás ösvényének. A motivációnk hasonlóképp nagyon fontos. Ki kell fejlesztenünk a Bodhicsittát, a megvilágosult tudatot, és meditálnunk kell, hogy képesek legyünk másoknak segíteni. Mindig azt kell kívánnunk, hogy minden lény elérje a megvilágosodást. Ha a Guru Jóga a fő gyakorlatunk és ezzel a hozzáállással gyakoroljuk, akkor jó úton járunk.

 
Mit jelent az áldás

Az áldás nem valamiféle anyagi dolog, ami a külvilágból származik. Ez egy folyamat, ami a Láma felé való nyitottságunkon keresztül jelenik meg. Az áldás a tudatban jelenik meg. Különböző áldások vannak, mint például a hosszú élet áldás.

 

Olvashatunk írásokat a Dharmáról és így meg is érthetjük azt. Ugyanakkor a tanító megadhatja ugyanazokat a tanításokat, amelyeket a könyvekben találunk, és megtörténhet, hogy a tudat ugrik egyet és abban a pillanatban annyit fejlődik, hogy sokkal többet értünk meg. Ez azért történik, mert az áldás jelen van.

 

 

 

Kép